Метаболитният синдром представлява комплекс от взаимосвързани рискови фактори за развитие на диабет тип II и сърдечно-съдови заболявания:

1.      Затлъстяване в областта на корема и ханша и наднормено тегло

2.      Повишено кръвно налягане

3.      Повишени нива на кръвна захар

4.      Намалени нива на HDL холестерола

5.      Завишени стойностти на триглицериди

Според Българския институт „Метаболитен синдром“ се изисква наличието на поне 3 от изброените критерии, за да се приеме диагнозата метаболитен синдром.*

Пациентите с метаболитен синдром са изложени на пет пъти по-висок риск от развитие на диабет тип II. Повечето хора с нарушени метаболитни показатели имат абдомиално затлъстяване (в областта на талията) и инсулинова резистентност. Смята се, че именно тази липса на чувствителност на рецепторите към инсулина е в основата на влошаването на показателите.

Честотата на развитието му достигна епидемични размери през последните две десетилетия. В България засегнатите от метаболитния синдром са около 1 890 000 души, като голяма част от тях все още не са диагностицирани. Причините за това са промяна в стила на живот-намалена двигателна активност, промяна в режима на хранене и увеличаващата се честота на затлъстяване.

Метаболитният синдром не винаги се наблюдава в пълния му вид. Изброените диагностични критерии представляват самостоятелни рискови фактори и водят до повишен риск за развитие на захарен диабет тип II и сърдечно-съдово заболяване. В резултат на това, метаболитният синдром не е само клиничен проблем, а обществено значим здравен проблем. Специалистите препоръчват скрининг за компонентите на метаболитния синдром на регулярни интервали, поне веднъж годишно при пациентите с един или повече рискови фактори, но не отговарящи на условията на дефиницията за метабилитен синдром. Параметрите, подлежащи на изследване са: артериално налягане, обиколка на талията, липиден профил и глюкоза на гладно.

Ранното откриване и управление на метаболитния синдром може да окаже влияние не само върху превенцията на диабет тип II, но и на сърдечно – съдовите заболявания.

*Консенсус на Българския институт „Метаболитен синдром“ за поведение при метаболитен синдром