Вечерта на 5-и януари в полунощ небето се отваря и Господ изпълнява най-съкровеното ни желание.

Как се изпълнява ритуалът?

На 5-и януари, вечерта изнесете с две ръце и оставете навън под звездите чист съд, пълен вода. Съдът трябва да е широк, метален и да можете да се огледате в него. Постойте малко с водата навън, държейки съда с двете си ръце и кажете на глас името си. Водата има уникалната способност да помни и по този начин от обикновена вода, ще се превърне във вашата „мълчана“ вода. В полунощ навръх Водици отново отидете при вашата „мълчана“ вода, хванете съда с две ръце и наречете най-съкровеното си желание на глас. После изречете „Нека реченото ми да бъде сторено!“. Водата ще запомни желанието и от „мълчана“ вода ще се превърне в „наречена“ вода. За да се сбъдне желанието, то трябва да бъде наречено искрено и в него да е вложена емоция. Покрийте съда с бяла кърпа и оставете цяла нощ водата навън. На сутринта като се събудите, първо отидете при „наречената“ си вода, измийте очите и лицето си с нея и отпийте няколко глътки. Остатъка от водата може да изпиете и  да напръскате дома си, за да му придадете положителна енергия.