Женско здраве

Жените са много по-уязвими от заболявания и възпаления, отколкото мъжете. Причините са анатомични и физиологични и това налага дамите да получават надеждна, навременна и специална грижа за тяхното здраве.