ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА: ЕФЕКТНИ, НО БЕЗПОЛЕЗНИ

Коронавирусите могат да запазят заразност върху предмети от външната среда за няколко часа, но няма доказателства, че повърхностите на околната среда играят някаква пряка роля в разпространението на коронавируса.

Прочети още