Стимулираме здравословния начин на живот и призоваваме за подобряване на здравето с продукти и действия, които осигуряват по-качествен живот.

За целта, ние комуникираме с клиенти, пациенти, пациентски организации, лекари и фармацевти:

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Партнираме си с организациите на пациентите, за да се повиши осведомеността за отделните заболявания.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ “ПОСЛАННИЦИ НА ЗДРАВЕТО“
Сътрудничество с водещи специалисти, които споделят научна информация и представят най-добрите послания.

ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ
Постоянен и близък контакт за предоставяне на информация и предлагане на най-добрите решения в подобряване на здравето и качеството на живот.

,u>ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Общуването със здравните власти, като започнем от анализи и перспективи за производство, до предоставяне на цялостно обслужване на нашите продукти.

МЕДИЙНИ ИЗДАНИЯ
Дългосрочен договор с най-голямата прес-група за комуникация с потребителите на здраве.