Адрес

София 1111, бул. „Шипченски проход“ 49 ет. 1, офис А

Телефон

02/822 02 28 | 0879/55 08 12

Фирма

Зонафарм ООД: BG202415214
Зона Фарма ЕООД: BG203139612

    Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) е органът, осъществяващ контрол върху дейността на компанията.

    Адрес

    гр. София, бул. „Данаил Николаев“ № 7