Продуктите на Зона Фарма се разпространяват в цялата аптечна мрежа благодарение на най-големите дистрибутори на лекарства у нас:

Фьоникс Фарма

Софарма Трейдинг

Фармнет

Стинг

Велеви Фарма