Производството ни отговаря на стандартите за добра производствена практика /GMP/.

Използваме суровини от утвърдени доставчици и провеждаме допълнителен контрол в независими лаборатории.