Сертификати за качество
на нашите добавки

Производството на „Зона Фарма“, чрез подизпълнителя си „Панацея 2001“ ООД получи едно от най-големите призания в световен мащаб – сертификат от FDA (Food and drug administration) – американската агенция за храни и лекарства, която е една от най-стриктните в световен мащаб.

Растенията са били в основата на много лекарства още от древността

Производството се извършва по БДС EN ISO 9001:2015 и GMP (Good manufacturing practice) – стандарт за производство на лекарства, който гарантира спазването на високи изисквания за качество и чистота на готовата продукция. Също така „Зона Фарма“е покрила всички необходими изисквания и притежава удостоверения за производство и съхранение от всички учреждения, имащи отношение към хранителните добавки, козметични и медицински изделия: БАБХ, РЗИ и ИАЛ.

Осланяйки се на опита, научните познания и новостите в областта на медицината и фитотерапията, производственият отдел на „Зона Фарма“ много внимателно подбира и прецизира растителните екстракти, които използва за създаването на продукцията си. Използват се само природни суровини от доказани европейски дружества, които гарантират за качеството и чистота на лечебните растения, посредством редица методи за контрол и инспекция:

  • макроскопски;
  • микроскопски;
  • хроматографски;
  • качествен и количествен анализ;
  • химичен, физичен и хроматографски анализ.