Растенията са били в основата на много лекарства още от древността. Според различни оценки, над 70 000 растителни видове се използват в цял свят. Допълването на нормалното ни хранене с лечебни билки, съдържащи определени количества активни вещества и съединения, могат да имат благоприятен ефект върху много органи и системи в организма ни.

Ползите, произтичащи от използването на природни продукти, богати на биоактивни вещества, насърчават нарастващия интерес на фармацевтичната, хранителната и козметичната промишленост, както и на индивидуалните потребители към хранителни добавки. Отделно страхът от страничните ефекти на много от лекарствата тласка обществото да употребяват лечебните растения, като надежден източник на нова терапия за болката.

Билките съдържат огромен запас от ценни фитохимикали, които са способни да потиснат, облекчат и да намалят болките ни. Идентифицирането на активните съединения на лечебните растения играе огромна роля както в терапията на различни здравословни проблеми, така и за разработване на нова генерация лекарства.

 

Осланяйки се на опита, научните познания и новостите в областта на медицината и фитотерапията, производственият отдел  на „Зона Фарма“ много внимателно подбира и прецизира растителните екстракти, които използва за създаването на продукцията си. Използват се само природни суровини от доказани европейски дружества, които гарантират за качеството и чистота на лечебните растения, посредством редица методи за контрол и инспекция:

  • макроскопски;
  • микроскопски;
  • хроматографски;
  • качествен и количествен анализ;
  • химичен, физичен и хроматографски анализ.

Производството се извършва по БДС EN ISO 9001:2015 и GMP (Good manufacturing practice) – стандарт за производство на лекарства, който гарантира спазването на високи изисквания за качество и чистота на готовата продукция. Също така „Зона Фарма“е покрила всички необходими изисквания и притежава удостоверения за производство и съхранение от всички учреждения, имащи отношение към хранителните добавки, козметични и медицински изделия: БАБХ,  РЗИ и ИАЛ.

Производството на „Зона Фарма“, чрез подизпълнителя си „Панацея 2001“ ООД получи едно от най-големите призания в световен мащаб – сертификат от FDA (Food and drug administration) – американската агенция за храни и лекарства, която е една от най-стриктните в световен мащаб.