Крайните клиенти са всички пациенти, които ни се доверяват ежедневно и употребяват нашите продукти.