ЗОНА ФАРМА

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕТО

Зона Фарма е основана през 2013 година, като компания за производство на продукти за здравето.

Създаваме ги, като се основаваме на потребностите на клиентите, клинични проучвания и научни доклади на европейската медицинска агенция. Съветваме се с водещи специалисти по хранене и лекари в съответните терапевтични направления. Използваме съставки от утвърдени доставчици, които са с доказана ефективност и безопасност в проучвания. Нашите продукти са от 100% натурални суровини, стандартизирани растителни екстракти, които са с точно съдържание на активни вещества и са получени по всички изисквания за контрол на качеството: ISO, HASSP, GMP.

Производството на Зона Фарма се извършва от подизпълнител: „Панацея 2001“, който отговаря на стандартите за добра производствена практика /GMP/ и има внедрена система за управление на качеството, система за контрол на критичните точки /НАССР/и сертификат от американската агенция за храни и лекарства /FDA/.

Oсъществяваме контрол на качеството във всеки един етап от производството. В резултат на това, имаме продукти отговарящи на стандартите за качество и удовлетворени клиенти.

Екипът на Зона Фарма е съставен от здравни специалисти в различни направления и дългогодишен опит в сферата на здравеопазването. Стремим се към непрекъснато усъвършенстване във всички звена на компанията, за да подобрим посрещането и задоволяването на нуждите на нашите клиенти.