Черният дроб е основният орган, които участва в метаболизма на организма. Това е една химическа лаборатория, в която се синтезират почти всички жизнено необходими за организма ни молекули.

Наясно сме, че прекомерната консумация на алкохол води до промени в черния дроб, които могат да доведат от нарушение на функцията му до пълното унищожаване на органа.

Повечето от нас обаче не знаят и изобщо не подозират, че с наднормено тегло, общо затлъстяване и последващите промени в метаболизма на захарите и мазнините, черният дроб се уврежда по същия начин, както и при злоупотреба с алкохол.

Около 70-75% от пациентите със захарен диабет тип II имат мастна инфилтрация на черния дроб или чернодробна стеатоза. Това заболяване се нарича неалкохолно/хранително/ мастно заболяване на черния дроб.

Началната форма на болестта е състояние, при което се наблюдават мазнини в черния дроб, но без наличие на възпаление и увреждане на чернодробните клетки. Тази форма не създава преки проблеми с черния дроб и често бива подценявана от лекари и пациенти.

В последните години проблемите със затлъстяването, метаболитните нарушения и мастната инфилтрация стават все по-актуални. Приема се, че между 70 и 90% от пациентите със затлъстяване имат някаква степен на стеатоза.

Това състояние може да стане много сериозно когато започне да се развива възпаление. Това се случва при 20% от хората с обикновена, неалкохолна стеатоза.

Организмът започва да разпознава омазнените клетки като чужди и да ги унищожава. На мястото на убитите чернодробни клетки се развива съединителна тъкан. Тя обаче е нефункционална и няма ползи за органа. Това води до фиброза – загуба на чернодробна тъкан и подмяната и със съединителна.

Чували сме, че черният дроб се регенерира и възстановява функциите си. Но в случаите с мастна инфилтрация и възпаление, при тази регенерация започва разрастване на непълноценни във функционално отношение чернодробни клетки. Тези клетки причиняват цирозата и често се израждат, причинявайки хепатоцелуларен карцином.

Чернодробната стеатоза е социално значимо заболяване. Статистиката със заболеваемостта от нея не е коректна, понеже състоянието протича в повечето пъти безсимптомно и за него няма специфични диагностични тестове.

Инсулиновата резистентност е в основата и най-важен рисков фактор за развитието на чернодробната стеатоза. Тя причинява навлизането на мазнините в черния дроб.

Повишените инсулинови нива стимулират непрекъснат процес на триглицериди в черния дроб и по този начин клетките на черния дроб /хепатоцити/ се натоварват с тях и развиват макровезикуларна чернодробна стеатоза.

Лечението на чернодробната стеатоза включва редукция на телесното тегло и прием на медикаменти, които повлияват благоприятно инсулиновата чувствителност.

Такъв продукт е „Гликолевел“. Иновативна природна формула, която подобрява инсулиновата чувствителност, намалява нивата на кръвната захар, редуцира значително чернодробната стеатоза и подобрява функциите на черния дроб в дългосрочен период.

„Гликолевел“ е с натурален състав и не си взаимодейства с други терапии. Употребата на продукта е препоръчителна за период от минимум 3 месеца, с трикратен дневен прием: сутрин, обед и вечер по 1 таблетка.

„Гликолевел“ не води до хипогликемия и може да се употребява съвместно с други лекарства, приемани за контрол на диабет тип II.